ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για να δείτε την πρόσκληση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης μετόχων για την περίοδο 2016 κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε τον ισολογισμό για την περίοδο 2013-2014 κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε την πρόσκληση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης μετόχων για την περίοδο 2013-2014 κάντε κλικ  εδώ